گالری تصاویر
نمونه ویلاهای لوکس
جهت اطلاع از لیست قیمت خرید و فروش باغ و باغچه فروشی ارزان و گران اطراف و حومه تهران کرج کردان هشتگرد
مشاورین صدف


فروش باغچه 500 متری هشتگرد

فروش باغ ویلا  1000متری سند دار

فروش ویلا 250 متری سند دار هشتگرد

125 میلیون تومانتماس350 میلیون تومان
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
املاک هشتگرد
فروش باغ ویلا سند دار حومه هشتگرد

فروش باغچه 1200 متری هشتگرد

فروش باغ ویلا سند دار حومه هشتگرد

تماستماستماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
املاک هشتگرد

املاک هشتگرد
فروش باغ ویلای 1850 متری سنددار

فروش باغ ویلا سند دار شهرک مسعودیه

فروش ویلا سند دار حومه هشتگرد

تماستماس
تماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
املاک هشتگرد

املاک هشتگرد
فروش باغ ویلا 900 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 500 متری با مجوز

فروش باغ ویلا سند دارحومه هشتگرد

تماستماستماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
املاک هشتگرد

املاک هشتگرد
فروش ویلا 400 متری سند دار
فروش ویلا 400 متری سند دار
فروش ویلا 400 متری سند دار

فروش باغ ویلا 15000متری با مجوز

فروش باغ ویلای 4000 متری

تماستماستماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
فروش باغچه 2000 متری در شهرک

فروش باغچه 2000 متری در شهرک
فروش باغچه 2000 متری در شهرک

فروش باغچه 2000 متری در شهرک

1 هکتار باغ با مجوز چاه و گلخانه

فروش زمین 2000 متری سنددار

تماستماستماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
فروش باغ 4600 متری هشتگرد

amlake8gerd.com

amlake8gerd.com

فروش باغ 1100 متری

فروش باغ ویلا 1000 متری(بافت)

فروش گلخانه 1 هکتاری در نظرآباد

تماس
تماس
تماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
amlake8gerd.com

amlake8gerd.com
amlake8gerd.com
amlake8gerd.com

فروش باغ چهاردیواری سنددار

فروش گاوداری تازه ساخت

فروش ویلا 1000 متری افشاریه

تماستماس
تماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
amlake8gerd.com

amlake8gerd.com
amlake8gerd.com
amlake8gerd.com

فروش باغ ویلا 500 متری

فروش زمین 5 هکتاری سنددار

فروش باغ 13000 متری سنددرار

تماستماستماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
amlake8gerd.com

amlake8gerd.com
amlake8gerd.com
amlake8gerd.com

فروش باغ قلعه آذری

فروش باغچه 400 متری

فروش زمین 350 متری

تماس تماستماس
توضیحاتتوضیحاتتوضیحات
amlake8gerd.com

09102992855:amlake8gerd.com09102992855:

amlake8gerd.com

www.amlakesadaf.ir:www.Amlake8gerd.com:amlake8gerd.com
30004802000000
:amlake8gerd.commoshaverinesadaf@gmail.com:

amlake8gerd.com


تمام حقوق برای وب سایت گروه مشاورين صدف محفوظ است
Power By :amlakesadaf.ir
زمان بازسازي صفحه :0.0138 ثانيه, 0.0021 براي هر جستجو .